Proper Groep Lelystad

Noordersluisweg 58
Postbus 2215
8203 AE Lelystad

T (0320) 258 500
F (0320) 258 550

Certificering

Kwaliteitsborging

Als bedrijf val je tegenwoordig nauwelijks meer op met een kwaliteits- en veiligheidssysteem. Het wordt bijna al gewoon gevonden. Toch zijn er wel degelijk verschillen tussen het ene gecertificeerde bedrijf en het andere. Voor u is het echter een noodzakelijke voorwaarde om een volledig geborgde kwaliteit en continuïteit te kunnen verwachten.

Veiligheid Checklist Aannemers (VCA)

Als één van de eerste glas- & gevelreinigingsbedrijven binnen Nederland was Proper Groep Lelystad reeds in 1997 gecertificeerd volgens de strenge normen van de Veiligheid Checklist Aannemers (VCA). Dit kwaliteitscertificaat beheerst en garandeerd in hoofdzaak de veiligheid- en milieueisen ten aanzien van medewerkers en derden.

OSB - Keurmerk & NEN 4400-1

Hoge kwaliteitseisen. Hoge betrouwbaarheid.

Het OSB-Keurmerk volgens de NEN 4400-1 norm
staat garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid en is, voor OSB leden, een verplichte certificering.

Het keurmerk stelt brede eisen aan een adequate financiele- en loonadministratieve inrichting waaruit wettelijke verplichtingen aantoonbaar worden nagekomen. Daarnaast worden eisen en voorwaarden gesteld die leiden tot een goede en verantwoordelijk uitvoering van de werkzaamheden. Tevens is conformeren aan de Code Verantwoordelijk Marktgedrag alsmede aan overige schoonmaak specifieke eisen binnen het keurmerk verplicht.

OSB - Keurmerk Glas & Gevel

De OSB voert tevens een, aanvullend en hoogwaardig, kwaliteits keurmerk welke gegarandeerd aantoont dat het gecertificeerde bedrijf permanent werkt aan de bewaking van het hele bedrijfsproces, de garantie van veilig werken op hoogte alsmede een voortdurende kwaliteitsbeheersing heeft op basis van een betrouwbare dienstverlening. Een strenge aanvullende certificering op basis van het INK-model.

ECABO erkend MBO-leerbedrijf

Ecabo zorgt dat het bedrijfsleven mbo-medewerkers krijgt die het nodig heeft en is verantwoordelijk voor de inhoud van mbo-opleidingen. Proper Groep Lelystad is een door Ecabo erkend mbo-leerbedrijf en helpt studenten de praktijk toe te passen middels stageplekken, belangrijk voor de student zijn ervaring en toekomst en natuurlijk de toekomstige werkgevers. Voor Proper Groep is dit een eervolle en betrouwbare erkenning, om als mbo-leerbedrijf te mogen functioneren, en een steentje te mogen bijdragen aan de professionaliteit van toekomstige mbo'ers in het bedrijfsleven.

 

     


                     

                

                            

Controle Certificerende Instelling

Uitroepen dat je gecertificeerd bent is makkelijk. Het echter volgens normen en eisen blijvend behouden is een stuk moeilijker. Jaarlijks, elk jaar opnieuw, worden onze kwaliteitscertificaten getoetst en beoordeeld door KEMA, een onafhankelijke Certificerende Instelling, waarbij controle plaatsvind of de certificaten behouden mogen blijven.
 

Kwaliteit “over-all”

Kwaliteit is dus verankerd in onze manier van werken. De output van onze diensten wordt dan ook regelmatig door meting, analyse en verbetering getoetst aan de uiteindelijke bevindingen van onze klanten. Een open en eerlijke samenwerking met regelmatig contact tussen onze klanten en ons, oftewel de zgn. klanttevredenheid.

Kort gezegd, ons volledige veiligheids- en kwaliteitssysteem garandeert u dat wij met goed opgeleide medewerkers optimale zorg besteden aan de kwaliteit van onze diensten en de controle daarop, aan de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden met een minimale belasting van het milieu alsmede zorg besteden aan de kwaliteit van een optimaal functionerende back-office, administratie en bedrijfsvoering.

...hoeveel garantie wenst u nog meer ?