Proper Groep Lelystad

Noordersluisweg 58
Postbus 2215
8203 AE Lelystad

T (0320) 258 500
F (0320) 258 550

Houtwormen

Houtaantastende insecten zijn grofweg te verdelen in twee groepen: nathoutboorders en drooghoutboorders.

De nathoutboorders tasten hout in het bos aan, bijvoorbeeld staande ziekelijke bomen en pas gevelde bomen. Ze kunnen hun levenscyclus nog wel volbrengen in verwerkt hout, maar planten zich hier niet in voort. Ze kunnen dus wel een behoorlijk aantal uitvliegopeningen veroorzaken. Binnenshuis vormen deze insecten geen enkel gevaar.

De drooghoutboorders tasten verwerkt hout aan. Vooral hout wat verwerkt is in panden en opslagplaatsen wordt vaak door drooghoutboorders ernstig beschadigd. De meest voorkomende drooghoutboorders zijn de gewone houtwormkever de grote houtwormkever, ook wel de bonte knaagkever genoemd de spinthoutkever en de boktor. De larven kunnen de bouwkundige staat van een pand dermate verminderen dat een bestrijding niet meer kan worden uitgevoerd en alleen nieuwbouw een goed alternatief is.


 


Bestrijding
Bij aantasting door de gewone houtworm is het voldoende om het te behandelen hout goed af te borstelen. Eventueel zwaarder aangetaste delen kunnen met een staalborstel behandeld worden. Hierna kan het bestrijdingsmiddel worden aangebracht. Dit gebeurt door een bespuiting onder druk. Het insecticide dringt diep door in het hout, zodat de larven gedood worden. Proper Groep Lelystad beschikt over de juist producten om u snel van uw houtworm te verlossen.