Proper Groep Lelystad

Noordersluisweg 58
Postbus 2215
8203 AE Lelystad

T (0320) 258 500
F (0320) 258 550

Milieuzorg en milieuzorgsysteem

Wie rekening wil houden met het milieu heeft het beslist niet altijd makkelijk. Door ontwikkelingen en verschillen van inzicht hebben bedrijven regelmatig te maken met tegenstrijdige informatie over  milieugevolgen van aankopen en handelingen. Ondanks dit, is rekening houden met het milieu absoluut de moeite waard.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden zoals gevelreiniging stelt de overheid milieueisen.

Milieuzorg betekent vervolgens dat men uitspreekt
zich in ‘woord en daad’ in te zetten voor
vermindering van de milieubelasting.

Proper Groep Lelystad is van mening dat door het milieuzorgsysteem de volgende voordelen worden behaald ;

voldoen aan eisen van opdrachtgevers
    (bedrijven, instellingen en overheden)

>  door maatregelen op éigen initiatief, één stap voor 
    zijn op de wetgever

vergroting continuïteit

>  door zorgvuldig gebruik een leefbaarder milieu

>  positieve motivatie personeel

>  betrouwbaar imago 


                 


Normen Proper Groep Lelystad

er is een milieubeleidsverklaring opgesteld als
    onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem

er is een actieplan om milieubelasting zoveel
    mogelijk te voorkomen

er is een leidinggevende welke toezicht houdt
    op de naleving van het milieubeleid

de te gebruiken grondstoffen bij reiniging zijn
    voor tenminste 90% biologisch afbreekbaar

er is een adequate training van de uitvoerende
    medewerkers met betrekking tot materiaal
    en middelen, dosering en inzicht in afvalsoorten

selectie van nieuw aan te schaffen apparatuur
    geschiedt niet alleen op economische gronden
    doch ook op basis van energieverbruik,
    technische levensduur en mogelijkheid tot recyceling