Proper Groep Lelystad

Noordersluisweg 58
Postbus 2215
8203 AE Lelystad

T (0320) 258 500
F (0320) 258 550

Ratten en muizen

Schade
Ratten en muizen veroorzaken jaarlijks voor miljoenen aan schade. Zij knagen aan voedsel, verpakking- en isolatiemateriaal. Deze knagers ontzien ook elektrische installaties en computerkabels niet, vaak gesitueerd op moeilijk bereikbare plaatsen (plafonds/computervloer). Ook kunnen deze plaaggeesten u goed uit uw nachtrust houden. Daarnaast kunnen zij door het bevuilen van voedselvoorraden met hun uitwerpselen ziekteverwekkende organismen overbrengen. Een tijdige en goede bestrijding van ratten en muizen is belangrijk want als dit achterwege blijft zullen de problemen door de snelle vermeerdering van deze dieren snel groter worden.

Denk hierbij maar eens aan het volgende: Een worp van een bruine rat bestaat uit gemiddeld 7 tot 10 jongen en dit doet ze max. 15 keer in haar leven. Een muis geeft 5 tot 6 jongen en geeft gemiddeld 8 worpen in haar leven.Bestrijding

Proper Groep Lelystad bestrijdt ratten en muizen volgens de laatste wetenschappelijke en milieuhygiënische inzichten. Na een uitgebreide inspectie wordt met gebruik van effectieve, in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen, een eind gemaakt aan de heersende overlast. Dit d.m.v lokaaskistjes, hiermee wordt doorgegaan totdat er geen opname meer is. Daarna zullen in overleg periodieke inspecties plaatsvinden dit om te signaleren, met onvergiftigd lokaas, of de ratten of muizen weer zijn teruggekeerd. Dit alles wordt middels een inspectie rapport bijgehouden zodat u geheel op de hoogte blijft van de situatie. Tevens geeft Proper Groep Lelystad u advies om in de toekomst van uw plaagdieren verschoont te blijven.